Tham gia Từ Thiện Cộng Đồng
24 February, 2020
covid19 goods.com.vn

Xưởng gom khách sỉ ra hàng tiếp để giảm áp lực vốn dồn vào nguyên vật liệu trước tết ạ. Sau tết CORONA Virus kẹt không export được.
– Mong anh chị em ủng hộ.
Trân Trọng!